Jazz Near You

Ukraine Home » Directory » Venues

Venues

Name Address Active Events
32jazzclub Vozdvizhenskaya 32, Kiev
Arena Basseynaya Str, 2, Kiev
Art Center Very Holodnoy Frantsuzskiy Bulvar 33, Odessa
Bernardazzi Bunina Str, 15, Odessa
Caribbean Club str Simona Petlury 4, Kiev
Carribean Club Simona Petlury, 4, Kiev
Closer 31 nyzhnoyurkivska, Kyiv
Cotton Club Bogdana Khmelnitskogo Str, 12, Kiev
Dikiy Z Preobrazhenskaya str, 66, Odessa
Dk Metallurgov 40-th Years Of Soviet Ukraine Str., 17, Zaporozhye
Exit Bunina str, 24, Odessa
Gorsad Deribasovskaya, Odesskiy Gorodskoy Sad (city Garden), Odessa
Hatob Sumskaya 25, Kharkov
Ibiza Arkadia, Odessa
Ilko Gallery Koshyts’ka St.28, Uzhhorod
Jazz Do It Krasnoarmeyskaya Str, 76А , Kiev
Kiev Conservatory Gorodetskogo str 1-3/11, Kiev
Lviv Philharmonic Chaikovskoho St, 7, Lviv
Makondo Pastera Str 52, Odessa
Mariinski Park Mariinski park, Kiev
Master Class Lavrska 16a, Kiev
October Palace Institutskaya 1, Kiev
Odessa Philharmonic Bunina 15, Odessa
Opera Theatre str Tchaikovsky, 1, Odessa
Palace Of Art "ukraine" Big Vasilkovskaya str 103, Kiev

Name Address
Potocki Palace Square Mykoly Kopernyka Street, 15, Lviv
32jazzclub Vozdvizhenskaya 32, Kiev
Національний палац мистецтв Україна Велика Васильківська, 103, Kyiv
Perron №7 Mala Arnautska 56, Odessa
Ilko Gallery Koshyts’ka St.28, Uzhhorod
Gorsad Deribasovskaya, Odesskiy Gorodskoy Sad (city Garden), Odessa
Yard of Culture (Dvor Cultury) Frantsuzskiy Bulvar 36, Odessa
Carribean Club Simona Petlury, 4, Kiev
Hatob Sumskaya 25, Kharkov
Theatre Im. Sadovskogo St. Theatre 13, Vinnitsa
Odessa Philharmonic Bunina 15, Odessa
Lviv Philharmonic Chaikovskoho St, 7, Lviv
Volyn Puppet Theatre 18 Kryvyi Val Street, Lutsk
Closer 31 nyzhnoyurkivska, Kyiv
Palace Of Art "ukraine" Big Vasilkovskaya str 103, Kiev
Mariinski Park Mariinski park, Kiev
Opera Theatre str Tchaikovsky, 1, Odessa
Plyazhnik 13 station of Big Fountain, Odessa
Ibiza Arkadia, Odessa
The Ukrainian National Choir Named After Veryovka Shevchenko Bld 50/52, Kiev
Art Center Very Holodnoy Frantsuzskiy Bulvar 33, Odessa
October Palace Institutskaya 1, Kiev
Master Class Lavrska 16a, Kiev
Caribbean Club str Simona Petlury 4, Kiev
Kiev Conservatory Gorodetskogo str 1-3/11, Kiev
Name Address
Potocki Palace Square Mykoly Kopernyka Street, 15, Lviv
Perron №7 Mala Arnautska 56, Odessa
32jazzclub Vozdvizhenskaya 32, Kiev
Odessa Philharmonic Bunina 15, Odessa
Національний палац мистецтв Україна Велика Васильківська, 103, Kyiv
Yard of Culture (Dvor Cultury) Frantsuzskiy Bulvar 36, Odessa
Ilko Gallery Koshyts’ka St.28, Uzhhorod
Gorsad Deribasovskaya, Odesskiy Gorodskoy Sad (city Garden), Odessa
Art Center Very Holodnoy Frantsuzskiy Bulvar 33, Odessa
Carribean Club Simona Petlury, 4, Kiev
Hatob Sumskaya 25, Kharkov
Theatre Im. Sadovskogo St. Theatre 13, Vinnitsa
Lviv Philharmonic Chaikovskoho St, 7, Lviv
Volyn Puppet Theatre 18 Kryvyi Val Street, Lutsk
Closer 31 nyzhnoyurkivska, Kyiv
Palace Of Art "ukraine" Big Vasilkovskaya str 103, Kiev
Mariinski Park Mariinski park, Kiev
Opera Theatre str Tchaikovsky, 1, Odessa
Plyazhnik 13 station of Big Fountain, Odessa
Ibiza Arkadia, Odessa
The Ukrainian National Choir Named After Veryovka Shevchenko Bld 50/52, Kiev
October Palace Institutskaya 1, Kiev
Master Class Lavrska 16a, Kiev
Arena Basseynaya Str, 2, Kiev
Caribbean Club str Simona Petlury 4, Kiev
Name Address
Name Address
Jazz Do It (0) Krasnoarmeyskaya Str, 76А , Kiev, Ukraine
Cotton Club (0) Bogdana Khmelnitskogo Str, 12, Kiev, Ukraine
Arena (0) Basseynaya Str, 2, Kiev, Ukraine
Ilko Gallery (0) Koshyts’ka St.28, Uzhhorod, Ukraine
Pintagon (0) Danilevskogo str, 26, Kharkov, Ukraine
32jazzclub (0) Vozdvizhenskaya 32, Kiev, Ukraine
Closer (0) 31 nyzhnoyurkivska, Kyiv, Ukraine
Theatre Of Musical Comedy (0) Panteleymonovskaya str, 3, Odessa, Ukraine
Volyn Puppet Theatre (0) 18 Kryvyi Val Street, Lutsk, Ukraine
Lviv Philharmonic (0) Chaikovskoho St, 7, Lviv, Ukraine
Potocki Palace Square (0) Mykoly Kopernyka Street, 15, Lviv, Ukraine
The Opera Studio (0) Gorodetskogo str, 1-3/11, Kiev, Ukraine
Ibiza (0) Arkadia, Odessa, Ukraine
Dikiy Z (0) Preobrazhenskaya str, 66, Odessa, Ukraine
Exit (0) Bunina str, 24, Odessa, Ukraine
Bernardazzi (0) Bunina Str, 15, Odessa, Ukraine
Національний палац мистецтв Україна (0) Велика Васильківська, 103, Kyiv, Ukraine
Carribean Club (0) Simona Petlury, 4, Kiev, Ukraine
Master Class (0) Lavrska 16a, Kiev, Ukraine
Art Center Very Holodnoy (0) Frantsuzskiy Bulvar 33, Odessa, Ukraine
Gorsad (0) Deribasovskaya, Odesskiy Gorodskoy Sad (city Garden), Odessa, Ukraine
Kiev Conservatory (0) Gorodetskogo str 1-3/11, Kiev, Ukraine
Dk Metallurgov (0) 40-th Years Of Soviet Ukraine Str., 17, Zaporozhye, Ukraine
The Ukrainian National Choir Named After Veryovka (0) Shevchenko Bld 50/52, Kiev, Ukraine
Makondo (0) Pastera Str 52, Odessa, Ukraine